guitar 3 2

تاریخچه گیتار از آغاز تا امروز

گیتار یک ساز باستانی   است که می توان تاریخچه آن را بیش از 4000 سال پیش جستجو کرد. بسیاری از نظریه ها در مورد این ساز مطرح شده است و غالباً ادعا می شود که گیتار نوعی رباب یا حتی کیتارای یونان باستان است. تحقیقات انجام شده توسط دکتر مایکل کاشا در دهه 1960 …

تاریخچه گیتار از آغاز تا امروز ادامه »