33 1

راهنمای چوبهای مورد استفاده در ساختمان گیتار

افرادی که ساز نمی نوازند اغلب معتقدند که گیتار الکتریک یا بیس در اصل فقط یک تخته است که روی آن سیم دارد. در حالی که ممکن است این نظر از جهتی درست باشد، اما موسیقیدانان می دانند که سازها در دستان آنها زنده می شود. هر ساز صدا و احساس منحصر به فردی دارد …

راهنمای چوبهای مورد استفاده در ساختمان گیتار ادامه »