11 5

آیا ارتفاع سیم یا اکشن بر آهنگ گیتار تأثیر می گذارد؟

عوامل زیادی بر نحوه صدای گیتار آکوستیک و الکتریک تأثیر می گذارد. اما در مورد ارتفاع سیم که به عنوان “اکشن” گیتار شناخته می شود، چطور؟ آیا بر روی لحن تأثیر می گذارد یا فقط بر قابلیت پخش تأثیر می گذارد؟ ارتفاع سیم یا همان اکشن بر لحن گیتار آکوستیک و الکتریک تأثیر می گذارد …

آیا ارتفاع سیم یا اکشن بر آهنگ گیتار تأثیر می گذارد؟ ادامه »