1 19

چگونه گیتار خود را کوک کنیم

چه تازه شروع به یادگیری گیتار کرده باشید و چه یک گیتاریست حرفه ایی باشید در هر صورت باید یاد بگیرید که چگونه گیتار خود را کوک کنید. آیا یادگیری نحوه کوک کردن گیتار را به تعویق انداخته اید زیرا مطمئن نیستید چگونه این کار را انجام دهید؟ خبر خوب اینکه شما تنها نیستید. بسیاری …

چگونه گیتار خود را کوک کنیم ادامه »