2 2

بهترین سن برای یادگیری گیتار باس چه سنی است؟

گیتار باس پایه و اساس هر گروه راک می باشد و نوازندگان بیس هم پایه ریتمیک و هم هارمونیک مورد نیاز برای نگه داشتن گروه و زنده کردن موسیقی را فراهم می کنند. اما سوال این است که بهترین سن برای یادگیری گیتار باس چه سنی است؟ با توجه به اینکه این گیتار تنها چهار …

بهترین سن برای یادگیری گیتار باس چه سنی است؟ ادامه »