1 11

چرا استفاده از کاپو ممکن است باعث از بین رفتن کوک گیتار شما شود؟

چرا صدای گیتار من با کاپو ناهماهنگ است؟ این امر می تواند به دلایل مختلفی مانند آهنگ صدا، کیفیت کاپو، محل کاپو و خود سیم ها رخ دهد. هنگامی که یک کاپو را روی گیتار خود قرار می دهید، در اصل کاری که انجام می دهید فشار دادن تمام سیم ها به یکباره برای مدت …

چرا استفاده از کاپو ممکن است باعث از بین رفتن کوک گیتار شما شود؟ ادامه »