1 10

چرا گیتار از کوک خارج می شود؟

یکی از چیزهای آزاردهنده ای که گیتاریست ها در هر سطحی با آن مواجه می شوند، سازی است که در کوک نمی ماند. اینکه چرا گیتا شما صدای ناهماهنگی دارد اغلب به سطح تجربه شما بستگی دارد. گیتاری که از کوک خارج شده به دلیل تکنیک ضعیف می تواند آکوردهایی ایجاد کند که ناسازگار به …

چرا گیتار از کوک خارج می شود؟ ادامه »