1 11

آیا چوب گردن گیتار بر تن صدا تأثیر می گذارد؟

گیتارها از اجزای مختلفی ساخته شده اند که هر کدام می توانند بر آهنگی که در نهایت تولید می شود تأثیر بگذارند. همه می‌دانند که چوب بدنه بر میزان ماندگاری و طنین صدا تأثیر می‌گذارد و پیکاپ‌ها در گیتار الکتریک مهم هستند، اما در مورد سایر قسمت‌ها چطور؟ در این مقاله، من دقیقاً در مورد …

آیا چوب گردن گیتار بر تن صدا تأثیر می گذارد؟ ادامه »