44

نحوه نگه داشتن گیتار

اگر قبلاً تجربه نوازندگی داشته اید با فرض اینکه معمولاً در حالت نشسته می نوازید، سعی کنید گیتار را در وضعیت بدنی کاملاً متفاوت از حالت عادی مانند دراز کشیدن، ایستادن یا زانو زدن بنوازید. احتمالاً متوجه خواهید شد که نواختن گیتار در برخی از این پوزیشن‌ها بسیار سخت‌ است. مهم نیست که در چه …

نحوه نگه داشتن گیتار ادامه »