1

هر آنچه برای نواختن گیتار الکتریک نیاز دارید

هنگامی که به فکر خرید یک ساز هستید برخی از سازها را می توانید بخرید و فوراً شروع کنید. اما برخی دیگر مانند گیتار الکتریک، قبل از اینکه بتوانید به درستی شروع به نواختن کنید، به لوازم جانبی و قطعات اضافی نیاز دارند. بنابراین باید از خود بپرسید دقیقاً چه چیزی برای یک گیتار الکتریک …

هر آنچه برای نواختن گیتار الکتریک نیاز دارید ادامه »