1 10

انواع گردن گیتار و همه ی چیزهایی که لازم است در مورد آن بدانی

آیا می دانستید که سه نوع گردن گیتار وجود دارد؟ درک انواع مختلف چوب های مورد استفاده برای ساخت گردن گیتار مهم است زیرا بر زیبایی شناسی و لحن ساز شما تأثیر می گذارد! گردن گیتار قطعه چوبی است که بین سر و بدنه قرار دارد و زیر صفحه انگشت گذاری قرار می گیرد. لازم …

انواع گردن گیتار و همه ی چیزهایی که لازم است در مورد آن بدانی ادامه »